ในปัจจุบันภาษาจีนจัดได้ว่าเป็นภาษาสากล เนื่องจากในช่วงหลังมานี้เศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ว่าชาติไหนก็ต้องการจะติดต่อทำธุรกิจกับประเทศจีนทั้งนั้น ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจะเห็นธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน อาหาร ขนมหวานต่าง ๆ ที่คนจีนชื่นชอบ ในบางพื้นที่ถึงกับมีป้ายบอกทาง ป้ายร้าน เมนูอาหารเป็นภาษาจีน ดังนั้น สำหรับคนไทยที่มีความสามารถด้านการแปลภาษาจีน ก็จัดว่าเป็นช่องทางในการหารายได้ที่น่าสนใจอย่างมาก เช่น การรับเป็นล่ามแปลภาษาจีน การเป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น

การเป็นล่ามแปลภาษาจีน เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะต้องใช้ทักษะ และ สมาธิอย่างมาก เพราะ ต้องตั้งใจฟังการสื่อสารของคู่สนทนา และ แปลใจความสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาสั้นๆ ยิ่งกว่านั้นล่ามยังต้องแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของคู่สนทนาแต่ละฝ่ายด้วยเพื่อความสมบูรณ์แบบของการสื่อสาร ดังนั้น อาชีพล่ามจึงเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่สูง ในการรับหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีนแต่ละครั้งนั้นจะได้รายได้ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สำหรับคนที่สนใจจะเริ่มต้นทำอาชีพล่ามแปลภาษาจีน แม้จะไม่ได้จบสายภาษาจีนโดยตรง ก็สามารถทำอาชีพล่ามแปลภาษาจีนได้ เพียงแค่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนได้ดี มีใจรักในด้านภาษา และ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี  เท่านี้ก็สามารถเป็นล่ามที่ดีได้แล้วค่ะ

อีกอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีไม่แพ้การเป็นล่ามแปลภาษาจีน นั้นก็คือการเป็นมัคคุเทศก์นำกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของไทย อาชีพมัคคุเทศก์จะแตกต่างจากอาชีพล่ามแปลภาษาจีน ตรงที่นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่ดีแล้ว ยังต้องมีความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ อย่างละเอียดด้วย ซึ่งในการจะเป็นมัคคุเทศก์นั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าการเป็นล่ามแปลภาษาจีนมาก เพราะ มีตัวบทกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ วิธีการขั้นตอนในการจะเป็นมัคคุเทศก์ ที่จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้การรับรอง และที่สำคัญจะต้องสอบเพื่อได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ก่อน สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ สามารถไปสมัครฝึกอบรบกับสถาบันที่เกี่ยวข้องได้เลยค่ะ

สำหรับคนไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีนแล้วสนใจที่จะหารายได้เสริม หรือ สนใจจะประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพที่ได้กล่าวไปก็เป็นทางเลือกในการหารายได้ที่น่าสนใจไม่น้อย ส่วนคนที่ไม่มีความรู้ในด้านภาษาจีนแต่มีใจรักในภาษา และ สนใจใน 2 อาชีพนี้ ก็เริ่มศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติม ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจจะเป็นล่ามแปลภาษาจีนอันดับหนึ่ง หรือ อาจจะเป็นมัคคุเทศก์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยก็ได้ค่ะ